Beste ouders,
Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. U mag van ons team een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Indien u vragen en/of problemen hebt, staan we klaar om samen met u naar een oplossing te zoeken. Dit schoolreglement is bedoeld als een leidraad en wij hopen ten zeerste dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Het schoolteam dankt u nu al voor uw medewerking.

bijdrageregeling 2017-2018

Beste leerling,
Wij heten je van harte welkom op onze school. Kom je naar het Pius X dan gaat er een totaal nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent in onze school, zal de aanpassing wel wat tijd vragen, maar we zullen je daarbij helpen. We wensen je in ieder geval een zeer fijn schooljaar toe.
Wat staat er in zo een reglement?

ONZE SCHOOL
Doel en functie van het schoolreglement
Grondopties
De organisatie van de school

REGLEMENTAIRE BEPALINGEN
Inschrijvingen van leerlingen
Aanwezigheden
Te laat komen
Afwezigheden
Contacten ouders-school
Onderwijs aan huis
Getuigschrift basisonderwijs
Leefregels
Evaluatie
Varia
Zorg voor persoonlijke bezittingen
Verzekering

ORDE EN TUCHTMAATREGELEN